Matka- ja kuluhallinta sujuvasti mobiilissa

Autamme asiakkaitamme Visman M2 matka- ja kuluhallintapalveluilla

M2 matka- ja kuluhallintajärjestelmäratkaisu nopeuttaa ja automatisoi matkalaskujen ja -kulujen käsittelyn. Se virtaviivaistaa matkustukseen sekä matka- ja kululaskujen käsittelyyn liittyvät toiminnot suunnitelman tekemisestä aina maksatukseen ja kirjanpidon vienteihin asti.

M2 nopeuttaa organisaation sisäiseen laskutukseen liittyviä hallinnollisia rutiineja ja vähentää virheitä. Informatiivinen käyttöliittymä ohjaa matkustajaa laskun teossa. Matkalaskujen laadinnan lisäksi järjestelmä hallitsee myös matkasuunnitelmien käsittelyn, ajokilometrilaskutuksen sekä kattavat kululaskutustoiminnot.

M2 laskee automaattisesti oikeat kilometrikorvaukset ja päivärahat. Automatisoitu laskujen tiliöinti ja sähköinen arkistointi, monipuoliset raportointimahdollisuudet sekä manuaalisen tiedonsyötön minimoitu tarve säästävät työtunteja. M2 on helposti yhdistettävissä muihin yleisimpiin taloushallinnon järjestelmiin, ja se toimitetaan SaaS-palveluna. M2 on ISO 27001 -tietoturvasertifioitu.

Matkalaskut ja hyväksyntä mobiilisti.

 

Contact
Drop a file here or click to upload Choose File
Maximum upload size: 10MB
Sending