Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus PALKEET laajentaa ohjelmistorobotiikan kehittämistä NORIANin kanssa

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Palkeet laajentaa ohjelmistorobotiikan kehittämistä edelleen Norianin kanssa. Suomen ensimmäinen julkisen sektorin ohjelmistorobotiikan hanke käynnistyi menestyksekkäästi vuonna 2016, ja on ollut käynnissä siitä lähtien. Palkeiden ohjelmistorobotiikkaprojekti on osa valtioneuvoston digitalisoinnin kärkihanketta tähdäten veroeurojen säästämiseen, kustannustehokkuuteen, palveluiden laadun parantumiseen sekä innovatiivisten teknologioiden käyttöönottoon valtion sisäisissä palvelutoiminnoissa.

Intelligent Automation by NORIAN ohjelmistorobotiikan kokonaisratkaisu on mahdollistanut hankkeen ensimmäisessä vaiheessa Palkeille oman skaalautuvan robotiikkaympäristön rakentamisen ja RPA-osaamisen kasvattamisen. Norianin robotiikan asiantuntijat tekevät Palkeiden toimintaympäristössä ohjelmistorobotiikan toteutusta, tukea, kehitystä, jakavat asiantuntemustaan sekä kouluttavat Palkeiden omaa henkilöstöä RPA-asiantuntijoiksi eri asiakasvirastoille palveluita tarjoavaan digitaaliseen palvelukeskukseen.

Hankkeessa tähdätään 6 miljoonan euron säästöihin ja jopa 116 henkityövuoden laajuisen manuaalisen työn säästöön vuoteen 2020 mennessä (kuva 1). Hankkeen tulokset ovat jo nyt ylittäneet sille asetetut tavoitteet ja odotukset, minkä vuoksi Palkeet laajentaa yhteistyötään Norianin kanssa myös muissa palveluprosesseissaan.

Kuva 1. Intelligent Automation by NORIAN ohjelmistorobotiikan ja digitalisointiprojektin tavoite sekä vaikutus 18kk jälkeen valtion talous- ja henkilöstöhallinon palvelukeskus Palkeiden toiminnassa.

”Norianin kanssa tehtävän ohjelmistorobotiikan tulokset ovat olleet merkittäviä jo 18kk yhteistyön jälkeen. Ohjelmistorobottimme on ollut suureksi avuksi palkanmaksussa, hankinnassa, taloushallinnossa, kirjanpidossa, tietoprosesseissa ja laskutuksessa.” kertoo kehitysjohtaja Helena Lappalainen Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta. ”Se että olemme ottaneet käyttöön ohjelmistorobotiikan ja optimoineet sisäisiä prosessejamme, on lisännyt tehokkuuttamme 35% menojen käsittelyssä ja 29% palkanmaksussa. Olemme nyt laajentamassa ohjelmistorobotiikan kokonaisratkaisua ja yhteistyötämme Norianin kanssa koskemaan myös asiakaspalvelua, hallintoprosesseja ja ICT prosessejamme.” lisää Lappalainen.

”Olemme todella tyytyväisiä siihen, että ohjelmistorobotiikka on tuonut näin merkittäviä tuloksia Palkeiden toimintaan. Kokemuksemme mukaan ohjelmistorobotiikassa on suuri potentiaali saada tehokkuutta ja kustannussäästöjä yritysten ja organisaatioiden toimintaprosesseissa. Tuloksemme ohjelmistorobotiikan soveltamisesta Intelligent Automation by Norian palveluratkaisullamme ovat erittäin rohkaisevia, sillä robotiikkamme tuonut nopeita kustannussäästöjä jopa 6kk takaisinmaksuajalla.” kertoo Norian konsernin toimitusjohtaja Knut Anders Opstad. Hän lisää ”Robotti ei korvaa ihmisiä mutta se kykenee väsymättä hoitamaan rutiinitehtävät siten että ihmiset voivat keskittyä esimerkiksi asiakkaiden palvelemiseen ja ydintoiminnan kannalta monimutkaisempien tehtävien hoitamiseen.”

”Koska palveluratkaisumme kokonaisuus on ollut niin menestyksekäs Palkeiden osalta, keskustelemme nyt heidän kanssaan kapasiteetin lisäämisestä.” kertoo Tiia Turkki, Norianin ohjelmistorobotiikan liiketoimintajohtaja. ”Kehitämme parhaillaan pilvipohjaista AaaS ratkaisua automaation ja ohjelmistorobotiikan palveluratkaisuna, lisättynä koneoppimisen ja tietotyön kokonaisautomaatioastetta nostavilla älykkäillä teknologioilla. Tässä on merkittävä potentiaali asiakkaillemme kehittää ja tehostaa omaa tulevaisuuden digitaalista liiketoimintaa kanssamme kehittäjäkumppanina.” Turkki tiivistää.

Lisätietoja;
PALKEET
Helena Lappalainen, Kehitysjohtaja
helena.lappalainen@palkeet.fi
puh. 040 567 7558

NORIAN
Tiia Turkki, Head of Intelligent Automation by NORIAN
tiia.turkki@norian.eu
puh. 040 526 2617

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus (PALKEET) tuottaa talous- ja henkilöstöpalveluja valtionhallinnon virastoille, laitoksille ja rahastoille. Vuosittain Palkeissa käsitellään n. 1,2 miljoonaa ostolaskua, 0,6 miljoonaa myyntilaskua sekä 1,1 miljoonaa palkkalaskelmaa. Tilinpäätös tehtiin 64 kirjanpitoyksikölle ja seitsemälle rahastolle. Palkeet toimii Joensuussa, Hämeenlinnassa, Mikkelissä, Porissa ja Helsingissä. Lisätietoja: www.palkeet.fi

NORIAN Group on talous- ja palkkahallinnon sekä ohjelmistorobotiikan kansainvälinen ja suomalainen suunnannäyttäjä. Yli 2000 erilaista asiakasta, 7 maata, 800 ammattilaista työskentelevät palvelutuotannossa LEAN metodeilla mahdollistaen dynaamisen palvelujen kehittämisen sekä proaktiivisuuden. Great Place to Work 2017 tutkimuksen mukaan Norianilla on erinomainen yhteishenki, matala organisaatio sekä osaavat ja motivoituneet kollegat. Asiakkaamme kertovat korkeasta osaamisesta sekä palveluidemme erinomaisesta laadusta. Norianin automatisointiympäristön juuret ulottuvat vuoteen 2014, jolloin OpusCapita RPA:n myötä kehittynyt Intelligent Automation by NORIAN automaation ja ohjelmistorobotiikan palveluratkaisuna on Pohjoismainen markkinajohtaja tarjoten kattavat kokonaispalveluratkaisut ohjelmistorobotiikkaan. Lue lisää: www.norian.fi / www.iabynorian.com